Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa ks. Zygfryda Strokosza

W niedzielę 28 grudnia 2008 r. w Dębnicy Kaszubskiej miały miejsce główne obchody jubileuszu 50-lecia posługi kapłańskiej ks. kanonika Zygfryda Strokosza, proboszcza naszej parafii w latach 1981 – 2005.

Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. 14.00 w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej koncelebrowaną przez jubilata ks. kanonika Zygfryda Strokosza oraz ks. Ryszarda Hirsza i ks. Władysława Kitajgrodzkiego. W Mszy św. udział wzięli ks. infułat Stanisław Grunt, ks. Sylwester Bąk Dziekan Dekanatu Łupawskieg, ks. Mieczysław Patałuch obecny proboszcz parafii Dębnica Kaszubska, księża Janusz Pawlak i Krzysztof Ostasz (byli wikariusze), ks. Bogdan Pipka proboszcz parafii grekokatolickiej p.w. Św. Jana oraz księża z pobliskich parafii.

Podczas uroczystej Mszy św. nie zabrakło wielu chwil wzruszenia i łez, zarówno ze strony ks. jubilata Zygfryda Srokosza, jak i mieszkańców naszej miejscowości i całej parafii, w szczególności tych, którzy pamiętali go jako tutejszego kapłana.

Eugeniusz Dańczak Wójt Gminy Dębnica Kaszubska oraz Marian Adamowicz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli księdzu jubilatowi Akt Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Dębnica Kaszubska”.

Akt Nadania  tytułu "Zasłużony dla Gminy Dębnica Kaszubska"

Gratulacje z okazji jubileuszu

Ksiądz jubilat otrzymał wiele serdecznych życzeń, gratulacji oraz kwiatów, natomiast po Mszy św. zgromadzeni mieszkańcy i przyjezdni goście głośno zaśpiewali ks. Zygfrydowi tradycyjne "Sto lat". O oprawę muzyczną zadbał kwartet smyczkowy ze Słupska oraz chór parafialny z Biesowic.

Po Mszy św. ksiądz jubilat wraz z zaproszonymi gośćmi udał się na uroczysty obiad.

Joanna Krajewska

Z uzasadnienia do Uchwały Nr XVIII/105/ Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29.05.2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ Zasłużony dla Gminy Dębnica Kaszubska” oraz przyjęcia zasad nadawania tego tytułu:

" Ksiądz Zygfryd Strokosz urodził się 16.03.1931 r. w Gaszowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 20.12.1958 r. Parafię rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej objął 28.12.1981 r., gdzie przez 24 lata pełnił funkcję proboszcza. Przybył do naszej gminy w najczarniejszym okresie powojennej historii Polski; dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego.
Do pracy duszpasterskiej i administracyjnej przystąpił z wielkim zaangażowaniem. I tak było przez cały okres pełnienia przez Niego funkcji proboszcza.
W okresie tym dokonał znaczącego remontu i renowacji budynku kościoła, stanowiącego dziedzictwo kulturowe. Dzięki Jego zaangażowaniu w te prace świątynia nasza uzyskała zupełnie nowe oblicze. Wyremontował dach i wieżę. Dobudował dwie nawy boczne. Zmienił wystrój kościoła. Zainstalował nowe ogrzewanie i dzwony
Swoją postawą inspirował do działań licznych mieszkańców gminy.
Przez cały okres swojej pracy szczególnie zaangażowany był w sprawy społeczne. Pomagał i wspierał niejedną rodzinę.
W sercach mieszkańców gminy zapisał się tak:
- najlepszy ksiądz, jakiego znam,
- zawsze uśmiechnięty,
- dobry,
- ciepły,
- osoba bliska mojemu sercu,
- skromny,
- bardzo życzliwy,
- pomocny,
- otwarty,
- wrażliwy na ludzką krzywdę;
… i jako człowiek stanowi wzór do naśladowania dla wielu ludzi.
"